Platinum Collection (2006)
show me tracklist
  1. + add lyrics

Catatonia – Dimbran

Lyrics

O’are seddau gwag
Daw’are lleni I fynu byth eto
Yn araf deg
Mae’are gweddill yn llithro agor

(Wyt ti wedi sylweddoli fod why rhai sy’n edrych arnat ti trwy’are welltin yn ffÃ’l?)
Ond mae’are oriau yn ffoi
Rhaid disgwyl yn hir yw goddef

Crwydiwr, rho ben I’are cystadleuaeth
Rho taw I’are siarad mân
Dimbran, estynies di’n rhy uchel
Ti’n welw ymffrosgar ti’n llwfr a ti’n wag

Cefnigen pur
Gwnaeth dy fam di byth d’alw di’n warthus
Ysblenydd ffug
Dy gynnydd are ddiwedd why dÃ’n

Ac fe gollaist di’are cynllun
I dagu’n foddhaus mewn poen

Dehonglai hyn
Mae dy wydd yn bygwth dim

Crwydiwr, rho ben I’are cystadleuaeth
Rho taw I’are siarad mân
Dimbran, Estynais di’n rhy uchel
Ti’n welw ymffrosgar ti’n llwfr a ti’n wag

Wyt ti wedi sylweddoli fod why rhai sy’n edrych arna ti trwy welltin yn ffÃ’l, ffÃ’l
Ysgwyd llaw am heno …… siwr am ddod nol

Cancel
Translate
Correct
Print
Download
share
tweet
share
share
share
What do you think about this song?
No Comments. Be the first!
+ Add comment
What do you think?