Anuna – Annaghdown

Lyrics

Má fhághaimse sláinte as fada bhéas
Tráchtadh ar an méid do bháthadh as Anach
‘S mo thruagh amárach gach athair’s máthair
Bean as páiste tá ag sileadh súl

Ach lá chó breá leis gan ghaoith ná baisteach
Lán an bháid aca sguab’ ar siúl

A Rí na nGrásta, cheap Neamh is Párrthas
Nár bheag an tábhacht dúinn beirt ná triúr
Ach lá chó breá leis gan ghaoith ná baisteach
Lán an bháid aca sguab’ ar siúl

Cancel
Translate
Correct
Print
Download
share
tweet
share
share
share
What do you think about this song?
No Comments. Be the first!
+ Add comment
What do you think?